Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.thuiskappernijmegen.nl (hierna: de "website"). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

 

Informatie op de website

Marieke “kapper aan huis”, (hierna: “Marieke”), besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico.

 

Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent niet dat Marieke de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. Marieke heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Marieke aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

 

Gebruik van de website

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Marieke of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Marieke. Het is niet toegestaan om de inhoud of de broncode van de website te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

 

Wijzigingen

Marieke behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u de pagina “contact” gebruiken. Marieke staat open voor uw vragen en suggesties met betrekking tot deze disclaimer.

Naar boven